12 HLAVNÍCH VĚT ABRAHAMOVA UČENÍ

10.12.2013 17:56

12 hlavních vět Abrahamova učení

1. Jste fyzickým prodloužením nefyzického

všeho-​co-​je nebo to, co nazýváte Bohem, není hotové a dokonalé a nečeká jen na vás, až k tomu také dojdete. Nacházíte se na čelní linii myšlenky, hledající zde něco více. Více všeho, co považujete za dobré, více toho, co je nové, čerstvé a úžasně povznášející. (Vy, ve své podstatě, přinášíte nebe na zemi.)

2. Jste v tomto těle, protože jste si zde vybrali být

Vybrali jste si zažívat tento lahodný kontrast v tomto čase a prostoru a s velkým očekáváním jste přišli spolutvořit s dalšími radost-​hledajícími bytostmi a jemně doladit proces záměrných myšlenek. (Co, kde, kdy a s kým tvoříte jsou také vaše volby.)

3. Podstatou vašeho života je svoboda a cílem je radost

Jste svobodní zvolit si objevovat nové cesty k vaší radosti. S vaší radostí budete růst; a jak budete růst, budete přispívat i k růstu Všeho-​co-​je.
(Nicméně jste také volní si zvolit svázanost a bolest … ale cokoliv si kdo vybere, je pouze proto, že si myslí, že se pak bude cítit lépe.)

4. Jste tvůrci; tvoříte každou svou myšlenkou

Díky vesmírnému zákonu přitažlivosti přitahujete podstatu čehokoliv, čemu se rozhodnete věnovat pozornost — ať je to chtěné nebo nechtěné. A tak většinou tvoříte náhodně, nevědomě. Ale můžete poznat, podle toho jaké emoce cítíte, jestli to, co přitahujete-​vytváříte, je to, co chcete nebo jestli to není to, co chcete. (Kam je zaměřená vaše pozornost?)

5. Cokoliv si dokážete představit, tím můžete být, mít to, nebo to dělat

Když se ptáte sami sebe, proč to chcete, tak se aktivuje podstata vaší touhy, a vám to začíná přinášet. Čím intenzivnější pozitivní pocity máte, tím rychleji to k vám přichází. (Je stejně lehké vytvořit hrad jako třeba židli.)

6. Když si vybíráte vaše myšlenky, tak vaše emoce vás vedou

Vaše milující vnitřní já vám poskytuje vedení ve formě emocí. Zaměstnejte se chtěnou nebo nechtěnou myšlenkou a ucítíte chtěnou nebo nechtěnou emoci. Změňte myšlenku a změníte emoci — a změníte to, co tvoříte. (Každý den čiňte více voleb.)

7. Vesmír vás miluje a obdivuje, neboť zná vaše nejširší záměry

Zvolili jste si přijít na zemi s velkými záměry a vesmír vás neustále vede po vámi zvolené cestě. Pokud se cítíte dobře, tak v tu chvíli svolujete více k tomu, co jste zamýšleli ze své širší perspektivy. (Jste inkarnovaný Duch)

8. Uvolněte se do vám přirozeného blahobytu. Vše je v pořádku. (Opravdu je!)

Podstata všeho, co oceňujete, proudí neustále do vaší reality. Jak nalézáte více a více věcí, za které jste vděční, tak váš stav vděčnosti otevírá více cest k více věcem, ke kterým cítíte vděčnost, které oceňujete. Jak přemýšlíte, tak vibrujete. Jak vibrujete, to přitahujete.

9. Jste tvůrci myšlenkových cest na vaší jedinečné cestě za radostí

Nikdo nemůže ovlivnit a omezit to, kam směřujete své myšlenky. Nejsou žádná omezení vašich radostných cest, které chcete prožít. Na cestě za vaším štěstí objevíte vše, čím chcete být nebo co chcete dělat nebo co chcete mít. (Svolení ostatním k jejich zkušenostem vám umožní ty vaše.)

10. Skutky, které učiníte a majetek, který si vyměníte, jsou vedlejšími produkty vašeho zaměření na radost

Na vaší radostné záměrné cestě budete inspirováni k tomu, co máte vykonat, vaše zdroje budou hojné, a budete vědět, tím jak se cítíte, že naplňujete smysl života. (Většina lidí má toto naopak, a tak cítí jen málo radosti z svých skutků a majetků.)

11. Můžete opustit toto tělo bez nemoci a bolesti

Nepotřebujete si přitahovat nemoc nebo bolest jako záminku k opuštění tohoto těla. Váš přirozený koloběh — přijít, zůstat a odejít — je o zdraví a blahobytu. (Ale jste svobodní si to zvolit i jinak.)

12. Nemůžete zemřít, jste věčným životem

S nadhledem si můžete zvolit odpočívat a svolit k vašemu lehoučkému přechodu do vašeho nefyzického stavu čisté, pozitivní . Tento věčný stav je vaším přirozeným stavem. (Užijte si toto všechno! Nemůžete tu nic pokazit a nikdy nic nebude ukončeno.)

převzato z https://www.inspiruj.cz/viewtopic.php?f=42&t=490