KLÍČ KE VŠEM VZTAHŮM - MOUDROST A JASNOST PRO NAPLNĚNÝ ŽIVOT

20.02.2014 23:18

Sami jste tvůrci své skutečnosti

 

Už před narozením do tohoto těla jste měli velkou cenu a máte ji i teď, ať se děje, co chce

 

Víc než tělo z masa a kostí jste nefyzickou energií a vibracemi Zdroje

 

Zákon přitažlivosti platí univerzálně a na všechny reaguje stejně

 

Zákon přitažlivosti říká: podobné přitahuje podobné. Takže jakákoli aktivní vibrace ještě      zesílí účinkem zákona přitažlivosti, protože ten k ní přidává víc toho, co se s ní shoduje.

 

Jste energie ze Zdroje, která je vtělená do tohoto úžasného těla v této hraniční oblasti myšlení časoprostorové skutečnosti, kde vládne dokonalá rozmanitost. Jste geniální tvůrci, kteří spolupracují se zákonem přitažlivosti.

 

Zákon přitažlivosti reaguje na oba aspekty vaší osoby – fyzický i nefyzický – a vy přitom cítíte buď soulad, nebo nesoulad. Čím lépe se cítíte, tím více je fyzický aspekt v souladu s nefyzickým. Čím hůře se cítíte, tím je nesoulad mezi nimi větší.

 

Když vás život v jeho fyzickém projevu donutí uvědomit si, co nechcete, současně tak víte, co chcete (i když to možná nepojmenujete). Přitom vyšlete vibrační žádost, která se stane vaší součástí, a zákon přitažlivosti začne okamžitě reagovat na vaši novou vibrační verzi.

 

Existuje vibrační realita, která neustále narůstá, stejně jako vy. Existuje i fyzická realita, hmatatelná, zjevná, vnímatelná tělesnými smysly. Ta je však jen zhmotněním vibrační reality, o které jste jednoduše přemýšleli tak dlouho, že teď dostáváte důkazy toho, jak jste vibrovali.

 

Vše, co prožíváte, je zhmotnělým projevem vašich smíšených (celkových) vibrací.

Neustále se vyvíjíte a měníte a jste věčné, blažené bytosti. Protože jste věční, nakonec vždy vítězí blahobyt – ale někteří lidé musí nejdříve dopadnout na dno, aby to byli schopni prožít.

 

Nejrozšířenějším mylným předpokladem ve vašem světě je, že když někdo udělá něco, co se vám nelíbí, je třeba na to upozornit, protože by toho mohlo být víc. Jenže pravda je taková, že čím víc upozorňujete na něco, co nechcete, tím více si udržujete vibrace, které vám nedovolí mít to, co chcete.

 

My bychom vás chtěli naučit, abyste si zvykli na jiný předpoklad, který má velkou sílu a bude vám celý život dobře sloužit:

Jakékoli přesvědčení je jen myšlenka, kterou si člověk promítá v hlavě stále dokola. Je to jen myšlenka, na niž si zvykl, způsob myšlení, jakému se naučil. Je to prostě jen něco, co si už dlouho myslí.

V čem je význam tohoto poznání? V tom, že když něco chcete, ale jste přesvědčeni o pravém opaku, vaše protikladné přesvědčení vám nedovolí, aby se stalo to, co chcete. Když něco chcete a také tomu věříte, není tu žádný rozpor. Vysíláte jednotný signál, takže zákon přitažlivosti vám danou věci ihned přinese. Ale pokud něco chcete, ale pochybujete o tom, nevěříte, že je to možné, pak vysíláte opačné vibrační signály a nepohnete se z místa. Klidně i celý svůj život.

„Chtěl/a bych to, ale….“ „Bylo by to pěkné, ale mně se to nemůže stát….“ „Už po tom toužím tak dlouho….“ Když stále říkáte takové věci, když čelíte skutečnosti, když stále omíláte, co je – udržujete v sobě aktivní určitý vibrační vzor.

Přesvědčení je jen dokola opakovaná myšlenka – a jen různá přesvědčení vám brání mít to, co chcete, a být tím, kým chcete.

Je to naprosto zásadní věc. Ale pokud je to skutečně tak, pokud je přesvědčení jen myšlenka, na niž jsme si příliš zvykli, co kdybyste si začali myslet něco jiného? Co kdybyste začali přemýšlet tak, že to ve vás probudí naději?

Nedejte se obelhat tím, čemu říkáte „fakta“ nebo „pravda“. Vy lidé si pěstujete strašné množství naprosto neproduktivních přesvědčení a názorů, například:

„Nestojím za nic.“ „Za všechno je třeba platit.“ „Jsem smolař.“ „Je to moje karma.“ „Za všechno může moje matka.“ „Za to může vláda.“

 

My vám však říkáme: získejte zpět svou moc tak, že si uvědomíte, že přesvědčení je jen myšlenka, kterou omíláte pořád dokola. Když myslíte na nějakou věc, aktivuje to určitou vibraci, a když je aktivovaná, přitahuje si to, co jí odpovídá. Když si něco myslíte pořád dokola, pořád aktivujete odpovídající vibrace a na ty stále reaguje zákon přitažlivosti a pak dostáváte stále stejný výsledek, ne proto, že by to byla pravda nebo skutečnost, ale protože zákon přitažlivosti neustále reaguje na myšlenku, kterou si myslíte pořád dokola.

Takže pokud myslíte stále stejně a dostáváte výsledky, které nechcete, co kdybyste začali myslet jinak?

„Ale vždyť je to nelogické! To se mám tvářit, že je to úplně jinak, než doopravdy je? Mám chodit s hlavou v oblacích nebo ji strkat do písku? Mám předstírat něco, co není?“

Ano.

„Mám snít, fantazírovat, vymýšlet si, mluvit o tom, co není skutečnost?“

Ano.

„Mám se tvářit, že jsem štíhlý/á, i když jsem tlustý/á?“

Ano.

Mám říkat, že se mi skvěle daří, když nemám peníze?“

Ano.

Radíme vám, abyste měli takové myšlenky, které odpovídají tomu, co chcete, až dokud tomu nezačnete věřit. A když tomu začnete věřit, vesmírné síly vám dají důkaz vaší víry. Jenže pokud musíte nejprve vidět, abyste uvěřili, nezískáte nic. Musíte uvěřit dříve, než skutečnost uvidíte.

Napřed musíte na něco myslet, dokud tomu nezačnete věřit, a když tomu začnete věřit – tak to je. Je to velmi jednoduché. Co vám v tom tedy brání? Skutečnost. Realita. Fakta. Jenže všechno, co vidíte a pokládáte za skutečné, je jen směsí či kombinací určitých myšlenek – myšlenek, které si někdo myslel dostatečně dlouho.

Ve vašem prostředí je velmi mnoho věcí (v něž věříte), které odpovídají tomu, co chcete, a rovněž i věcí (v něž věříte), jež jsou opakem toho, co chcete. Jak je rozeznat?

Jak poznáte, které přesvědčení je užitečné, a které naopak ne? To, co vám přináší užitek, ve vás vyvolává lepší pocit. To, co vám škodí, ve vás vyvolává horší pocit.

Možná namítnete, že máte mnoho takových myšlenek, které ve vás nevzbuzují žádné výrazné pocity. Tak si je myslete i dále, a když po čase zesílí, uvidíte,jaké budou. To je to hezké na zákonu přitažlivosti: zpočátku necítíte žádný rozdíl, ale čím déle o něčem přemýšlíte, tím jsou dané myšlenky aktivnější, tím víc narůstá jejich přitažlivá síla a tím zřetelnější jsou jejich výsledky. Jednoduše – toto prostředí je dokonalé pro tvoření, a vy jste to dobře věděli, když jste sem přišli.

 

Z knihy Esther a Jerry Hicks: Klíč ke všem vztahům.