KLÍČ KE VŠEM VZTAHŮM - SEX A DUCHOVNOST

20.02.2014 23:39

Mylný předpoklad č. 20

Když se soustředím na fyzické záležitosti, jsem méně duchovní

 

Jelikož jste přišli ze Zdroje, jste doslova jeho prodloužením. Když se soustředíte na tento fyzický svět, soustředíte se na dílo Zdroje. Tím, že chcete poznávat kontrasty a žádáte si stále něco lepšího, neustále obohacujete výtvory Zdroje.

Vaše tělesnost vás neodděluje od Zdroje a sex nelikviduje vaše duchovní spojení. To, co vás od Zdroje odděluje, je boj s tím, co nechcete, a vibrace, které se liší od vibrací Zdroje.

Nic není duchovnějšího, než dovolit duchu, jímž ve skutečnosti jste, vstupovat skrze vás do fyzického života. Nedostatek duchovnosti se netýká určité konkrétní oblasti nebo činnosti. Souvisí s vibracemi, jaké se rozhodnete vyzařovat.

Zdroj vás miluje, ale pokud se vy sami nemáte rádi, nejste duchovní. Zdroj miluje jiné lidi, s nimiž žijete na této planetě, ale pokud je vy nemáte rádi, nejste duchovní. Zdroj ví, že vy i Vše, co je, neustále rostete, ale pokud se vy domníváte, že byste měli dosáhnout nějaké definitivní dokonalosti, nejste duchovní. Když máte pocit, že nejste dost dobří, nejste v souladu se Zdrojem.

Jak jsme si už řekli, vaše spojení se Zdrojem nesmí být závislé na tom, zda je i váš partner se Zdrojem spojený. Musíte používat svou vlastní sílu soustředění, abyste se udrželi v souladu s tím, kým skutečně jste. Stačí, že mluvíte o tom, jak váš partner ztrácí pocit vlastní velikosti a už ho i vy dočasně ztrácíte.

Tyto problémy se ale nedají vyřešit zvenčí, snahou zjistit, co je správné a co je špatné. Odhodlání starat se o spojení s vlastní duchovností vám pomůže inspirovat k tomu i vašeho partnera. A pokud on sám nepřestane věřit tomu, že sex mu brání být takovou duchovní bytostí, jakou se snaží, zákon přitažlivosti ho odstraní z vašeho života. A jestliže se na druhé straně vy nepřestanete soustřeďovat na to, co vám pomáhá být v souladu vaším Zdrojem, pak vám zákon přitažlivosti přinese někoho jiného, kdo nejenže bude také v souladu se Zdrojem,  ale bude mít tytéž hodnoty a touhy v sexuální oblasti jako vy.

 

Z knihy Esther a Jerry Hicks: Klíč ke všem vztahům