MEDITACE SÍLY 11.11.11

11.11.2011 11:11

Náměty pro uskutečnění meditace (kdykoliv během dne):

Důležité je stanovit si záměr pro tuto meditaci: znovuobnovení své Síly a Celistvosti a požádat, ať veškeré vytvořené čisté energie jsou dokonale ochráněny před znečištěním, zneužitím a manipulací a ať slouží k uskutečnění a naplnění nejvyšších etických záměrů tohoto vesmíru.

1. zaměřit se na dokonalé uzemnění - uvědomit si Matku Zemi jako láskyplnou bytost, která nás živí, šatí, obdarovává každou vteřinu našeho života. S vděčností jí poděkovat, procítit se jako součást jejího těla a energetického pole a uzemnit se skrze chodidla a spodní čakry.(Např: Žádám o dokonale čisté uzemnění a spojení s duchovním srdcem Matky Země).

2. aktivovat čakry duchovního srdce (pomocí dechu cítit střed hrudní kosti a procítit si rozpínání do prostoru) a požádat o duchovní ochranu a vedení etické bytosti Bílého i Temného Světla, Dobra, Lásky, Soucítění, Boží Přítomnosti. (Např.: Volám vás, všechny vyspělé etické duchovní bytosti zářícího Bílého a Temného Světla a žádám vás o vytvoření dokonalé cesty pro mé sjednocení s Nejvyšší Moudrostí a o dokonalou ochranu mé bytosti na všech úrovních v Nekonečnosti Bytí). Požádat o vypnutí všech rušivých vlivů Ega!!!!

3. vědomě požádat tyto bytosti o vytvoření dokonale čistého propojení se svým duchovním Já (procítění, vizualizace zářícího křišťálového sloupu, průtoku bílozlaté energie nad hlavou), uvědomit si napojení na Absolutní Vědomí. Představit si sebe jako zářící bytost, jež je součástí velkého kruhu dalších zářících bytostí a našim společným záměrem je dokonalá harmonie a propojení s Boží Přítomností v souladu s Nejvyšším etickým řádem a Nejhlubším Soucítěním.

4. v meditaci vytvořit stav klidu, míru, radosti, štěstí, sounáležitosti a tento stav posilovat zářivým bílým (zlatým, duhovým) světlem (požádat duchovní bytosti, aby tě jím naplnili) a toto světlo vědomě skrze své uzemnění přes sebe předávat i Matce Zemi a vědomě co nejvíce rozšiřovat (ideální je prožitek splynutí s ostatními, Zdrojem, Univerzem atd.). 

5. požádat etické bytosti Světla o vytvoření dokonale čistého napojení do úrovně Božského Temného Světla, Zdroje prapůvodní Síly a prapůvodní Moudrosti. Požádat etické bytosti Temného Světla o rozpuštění a odstranění všech překážek, zábran a manipulací, které nám brání v prožívání a používání Síly Temného Světla.

6. po očištění a přeprogramování požádat o to, aby nám bylo skrze etické bytosti Bílého a Temného Světla umožněno prožít sjednocení těchto Světel v sobě (monáda - jin a jang v DNA a ve všech energetických úrovních a systémech) a aby tento energetický průtok nám byl trvale nastaven pro znovuobnovení naší Pra-Síly a Pra-Podstaty.

7. požádat o maximální prožitek Vědomí Síly a její zakotvení v Nejvyšší Boží Přítomnosti, požádat o aktivaci všech bran a s pomocí etických duchovních Bytostí Nejvyšší Pravdy, Lásky a Soucítění projít branami do nové dimenze. Uvědomovat si rozšíření a rozproudění čaker duchovního srdce pomocí Bílého a Temného Světla a požádat o ukotvení této znovuobnovené Síly srdce v nové dimenzi.

Uvědomovat (představovat) si sebe od tohoto okamžiku dále do budoucnosti jako dokonalou Bytost Božské Síly, Lásky a Moudrosti, která tuto Sílu, Lásku a Moudrost vyzařuje a realizuje tím záměry Božského Plánu. JEDNO JEDINÉ JEST, JEDNO JEDINÉ KONÁ.
TENTO PROŽITEK MAXIMÁLNĚ PŘEVÉST DO PŘÍTOMNOSTI. TEĎ JSEM DOKONALÁ CELISTVÁ SILNÁ LÁSKYPLNÁ DUCHOVNÍ BYTOST, V SOULADU A DOKONALÉ HARMONII S BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ, LÁSKOU, SOUCÍTĚNÍM V NEKONEČNOSTI VŠECH ÚROVNÍ BYTÍ.

UVĚDOMOVAT SI, ŽE OD TOHOTO OKAMŽIKU MÁM K DISPOZICI VEŠKEROU SÍLU PRO USKUTEČNĚNÍ VŠECH ZÁMĚRŮ A ÚKOLŮ SVÉHO ŽIVOTA A TATO SÍLA JE NEKONEČNÁ A NEVYČERPATELNÁ!!!

8.   při ukončení meditace upřímně poděkovat za veškerou pomoc a podporu, které se nám dostává a vyslovit přání, aby se dobré prožitky a dojmy, které se objevily, staly neomezenými a přinesly všem bytostem trvalé štěstí, radost a nadosobní lásku.