PŘEJME A BUDE NÁM PŘÁNO...

22.12.2011 18:51

... DEJME A BUDE NÁM DÁNO! Tuto poučku nalezneme již v bibli a v různých obměnách jsem ji četla v mnoha "moudrých" knihách. Příkaz, nabádající k laskavosti a štědrosti a zároveň také příslib, že když to dokážeme, být přející a štědří, bude se k nám dobro a hojnost navracet. Představa, že to tak může fungovat, je lákavá a konec konců, stát se dobrým a ušlechtilým člověkem  toužíme (asi) všichni. 

Jak v sobě probudit pocit nadbytku a rozvíjet schopnost být milý a vstřícný? Poctivě jsem se snažila uplatňovat veškeré principy, doporučení a techniky přes zákon přitažlivosti z knihy Tajemství, čtyři (a pak pět) dohod, radikální odpuštění, ho´oponopono, důsledně jsem přijímala informace o působení hierarichií a systémů v rodinných konstelacích, hledala odpovědi ve výcvicích při práci s pamětí těla a užaninevímcoještě... Výsledek? Zmatek, chaos, pocit marnosti.

Něco fungovalo lépe, něco déle, ale kýžený výsledek se nedostavoval. Pochybnosti, sebeobviňování a pořád dokola otázky: "Co dělám špatně?" "Jaký to má vlastně smysl?!" Ale zároveň po celou dobu také velké přání a odhodlání změnit vše, co mi brání být šťastná a spokojená. 

Události začaly nabírat jiný směr s pochopením, jak zhoubný je vliv působení ega na myšlenky, emoce a způsob vytváření situací. Prostřednictvím léčebných technik Vyššího Já (LTVJ) se nastartoval očistný proces, jehož výsledkem bylo seznámení s nadčasovou moudrostí Buddhových učení. Setkání s praktikujícími buddhisty diamantové cesty bylo vstupem do jiné reality, jejímž základem je nadosobní láska a ochota rozvíjet se a pracovat pro dobro a štěstí všech bytostí. Mít možnost rozmlouvat a meditovat s lidmi, jež dokáží zvládat rušivé vlivy ega a posilovat své dobré charakterové vlastnosti a vyzařování, mi ujasnilo, že pouť, nazývaná ezoterika, láká a podbízí různé atrakce, ale většina z nich (bohužel) k úplné kultivaci osobnosti a osvobození z vlivu ega nevede. 

Dva a půl tisíce let fungující buddhistická filozofie zkušenosti je celistvým, stále živým učením, které umožňuje osvobodit se z utrpení na všech úrovních. Jasným a srozumitelným způsobem popisuje fungování věcí a jevů, ukazuje, jak rozpoznat jejich pomíjivost a rozpustit rušivé vlivy, které nás udržují v nevědomosti, jež je dle Buddhy hlavním kořenem zla a utrpení ve světě. Na základě pochopení a každodenního připomenutí čtyř základních myšlenek a dalších Buddhových učení, lze postupně vybudovat nové vnímání sebe jako součásti jasného neomezeného prostoru, mysli, vědomí. 

Mým přáním je, aby toto sdílení mých zážitků a zkušeností se stalo inspirací pro Vás, kteří jste možná právě teď, stejně jako jsem byla já, zmítáni pochybnostmi a unaveni z neustálého marného hledání. A dalším motivem je předání úžasné jednoduché meditace, která se může stát Vaší každodenní praxí a mantrou, otevírající srdce dovnitř i ven...

Lze provádět jako meditaci v klidu i jako zkrácenou formu meditace v běžném denním provozu (poté, co jsme již zvládli celý postup).

 

Posadíme se s rovnými zády na zem do tureckého sedu, nejlépe na dostatečně vysoký meditační polštář. Lidé s omezenou hybností mohou sedět na židli.

1. Řekneme 3x nahlas (případně v duchu): "Ať jsem šťastný, šťastná, ať je mi dobře." (Kdyby to nešlo, vybavíme si, co jsme dobrého udělali a uvědomíme si, že jsme dobrý člověk).

2. Podobně říkáme 3 x nahlas: "Ať jsou všichni přede mnou šťastní, ať jim je dobře". Posíláme laskavou dobrotu směrem dopředu.

3. Uvědomíme si prostor za sebou a říkáme: "Ať jsou všichni za mnou šťastní, ať je jim dobře." Vysíláme laskavou dobrotu směrem dozadu.

4. Uvědomíme si prostor napravo, vysíláme dobro a říkáme: "Ať jsou všichni napravo šťastní, ať je jim dobře."

5. Uvědomíme si prostor nalevo, vysíláme dobro a říkáme: "Ať jsou všichni nalevo šťastní, ať je jim dobře."

6. Uvědomíme si prostor pod sebou a vysíláme směrem dolů přání: "Ať jsou všichni pode mnou šťastní, ať jim je dobře."

7. Uvědomíme si prostor nad sebou a posíláme laskavou dobrotu spolu s přáním: "Ať jsou všichni nade mnou šťastní, ať je jim dobře."

8. Poté opakujeme třikrát: "Ať jsou všichni šťastní, ať jim je dobře!"

9. Můžeme toto přání posílat také nějakému konkrétnímu člověku a zejména v situacích, kdy máme tendenci posuzovat, kritizovat, hodnotit (tím vypojíme rušivý vliv ega). Velmi léčivé a účinné je použít tuto metodu u člověka, se kterým máme nedořešené špatné prožitky.

10. Ukončíme přáním štěstí sobě: "Ať jsem šťastný, šťastná, ať je mi dobře."

11. Ve zkrácené verzi můžeme použít jen přání štěstí sobě a všem okolo, např. při chůzi na procházce, při jízdě autem či jiným dopravním prostředkem, v napjaté situaci, kdy nemůžeme přímo ovlivnit okolnosti průběhu atd. 

Budete-li tuto meditaci používat pravidelně, nejlépe denně, uvědomíte si časem významnou proměnu vztahu k sobě i ostatním.

Ať jsme šťastní, zdraví, ať je nám dobře!  

                                                                                                              Vaše Pavlína