Psychospirituální krize

20.01.2011 14:50

 

Psychospirituální krize je pojem, který byl popsán manžely Stanislavem a Christinou Grofovými. Dle jejich zkušeností některé dramatické zážitky a neobvyklé stavy vědomí (tradičně v psychiatrii diagnostikované a léčené jako duševní choroby) jsou ve skutečnosti komplikacemi osobní proměny nebo „krizí duchovního vývoje" (spiritual emergency). Podobné epizody byly popisovány v posvátných textech všech dob jako výsledek meditačních praktik či obtížné fáze mystické cesty.
Pocit jednoty s celým vesmírem. Vize a představy vzdálených dob a míst. Vnímání vibrujících proudů energie probíhajících celým tělem doprovázené křečemi a silným třesem. Vize božstev, polobohů, démonů. Jasné záblesky třpytivého světla a duhových barev. Strach z hrozícího šílenství, dokonce ze smrti. 
Každého, kdo zažívá takové extrémní mentální a fyzické jevy, by prohlásila většina současné západní populace za duševně nemocného. Přesto se zdá, že podobné stavy prožívá stále větší počet lidí - a místo aby nenávratně propadli šílenství, vycházejí z těchto neobvyklých stavů mysli s intenzivnějším pocitem pohody a jejich schopnosti se v každodenním životě zvětšují.
V mnoha případech byly uvedeným procesem odstraněny i dlouhodobé emoční, mentální i fyzické problémy.
Pro podobné události nalézáme nejednu paralelu v životopisech svatých, jogínů, mystiků a šamanů. Duchovní literatura a tradice rozšířené po celém světě potvrzují léčivou a transformativní sílu takovýchto mimořádných stavů pro ty, kdo je prožívají.

Přestože tedy bývá průchod takovými stavy často obtížný, až děsivý, zahrnují zároveň nesmírný vývojový a léčivý potenciál. Pokud je správně pochopíme jako obtížné stupně přirozeného vývojového procesu a budeme k nim takto přistupovat, mohou stavy psychospirituální krize vést k spontánnímu vyléčení různých emočních a psychosomatických poruch, k příznivým změnám osobnosti, řešení důležitých životních problémů a vývoji směřujícímu k stavu, jejž někteří označují jako „vyšší vědomí".

Zážitkové spektrum stavů psychospirituální krize je mimořádně bohaté: zahrnuje intenzivní emoce, vize a jiné změny vnímání, neobvyklé myšlenkové procesy, jakož i různé tělesné příznaky od svalových třesů až po pocity dušení.

Nejčastější spouštěče
1. Spontánní objevení příznaků z vnitřních zdrojů.
2. Ohrožení života (tj. závažná nemoc, nehody, operace).
3. Extrémní fyzická zátěž, spánková deprivace.
4. Perinatální události (tj. porod, spontánní potrat, interrupce).
5. Silné sexuální zážitky.
6. Silné emoční prožitky, např. ztráta blízké osoby, traumatizace.
7. Série životních nezdarů.
8. Intenzivní meditační praxe nebo jiné duchovní praktiky, systematické provádění praktik, jejichž cílem je aktivovat spirituální energie.
9. Takové užití psychedelických látek, které nerespektuje dobrý “set a setting“, tedy soubor faktorů, zahrnujících přiměřenou přípravu a očekávání na straně jedince a přípravu bezpečného prostředí. Měli bychom mít na paměti, že set a setting jsou podstatnou součástí každé situace vstupu do mimořádného stavu vědomí a že jakýmikoli odchylkami mohou být vyvolány důsledky, které nelze konzistentně předpovídat.
10. Náhlá ztráta obvyklé struktury a nemožnost nahradit ji něčím jiným. Tam, kde pevná struktura života, pravidel, je ochranou před vpádem chaosu.
11. Kombinace kterýchkoli z těchto faktorů.

Výčet nejdůležitějších variant "psychospirituálních krizí":
Probuzení energie Kundaliní
Šamanská cesta / krize
Aktivace centrálního archetypu jako cesta k probuzení
Psychické otevření, otevření mimosmyslového vnímání
Karmické vzorce nebo zážitky z minulých životů
Stavy posedlosti
Komunikace s duchovními průvodci - "channeling"
Zážitek jednoty s něčím, co nás přesahuje - zážitky sjednocujícího vědomí
Zážitky blízké smrti (NDE)
Zážitky setkání s mimozemskými bytostmi a UFO

Výňatky ze sborníku sestaveného Christinou a Stanislavem Grofovými: Krize duchovního vývoje – Když se osobní transformace promění v krizi

https://jonathan.mysteria.cz/krize1.htm

Kapitola 21. PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE Michael Vančura Z knihy: Vodáčková, Daniela a kol.: Krizová intervence

https://www.scribd.com/doc/6785794/ln-Krize-Michael-Vanura