SEBELÁSKA

12.01.2012 18:41
S vděčností neznámé autorce...:

Milujem sa taká, aká som.

Nie je nič, čo musím meniť.

Milujem sa taká, aká som.

Nie je nič, čo musím zlepšiť.

Som nádherná a schopná

Byť tou najlepšou, čo viem.

A taká, aká som, sa milujem.

 

Milujem ťa takého, aký si.

Nie je nič, čo musíš vykonať.

Keď cítim lásku vo vnútri,

Je ľahké ťa milovať.

Za hnevom, slzami a strachom

Vidím tvoju hviezdu žiariť.

A práve takého ťa milujem.

 

Milujem svet taký, aký je.

Pretože vidím jasne,

Že všetky veci, ktoré som súdila,

Vytvorili ľudia, presne takí ako ja.

Dokiaľ deň mieru a pokoja na zem nepríde,

Ktorý len láska priniesť môže,

Pomôžem mu rásť tak,

Že budem všetko milovať.

 

Milujem sa taká, aká som.

A chcem stále rásť.

Ale zmena zvonka môže prísť,

Až keď hlboko vnútri viem,

Že som nádherná a schopná

Byť tou najlepšou, čo viem.

A taká, aká som, sa milujem.