VĚDOMÍ SÍLY JÁ JSEM

09.02.2012 20:33

Systém Vědomí Síly Já Jsem je zdrojem inspirace a souhrnem jednoduchých postupů a technik, které nám v běžných životních situacích pomáhají dosáhnout vnitřní vyrovnanosti, štěstí a naplnění. Při startovacích a pokročilých seminářích se zaměřujeme na rozpoznání škodlivých návyků a na proces budování nových užitečných návyků, jejichž pomocí se stáváme více soucitnými, milujícími, chápajícími a radostnějšími. Pomoc při nalezení správného směřování naší individuality umožňuje zbavit se stálých pochybností a zmatků a naplnit svůj život smysluplnými aktivitami. Informace o termínech a místech konání seminářů Vědomí Síly Já Jsem naleznete zde www.doteky-reiki.cz/kalendar-akci/

Probuzení z nevědomosti

Principy a zákonitosti fungování života v naší realitě jsou dlouhodobě porušovány. Tlak neetických systémů (Matrix), zneužívajících strach a manipulace k likvidaci naší svobodné vůle, se stále stupňuje. Za účelem znovuobnovení původního Plánu Stvoření byl spuštěn autoimunitní systém tohoto vesmíru, přinášející pomoc a podporu z úrovní etických duchovních systémů. V důsledku toho dochází u stále více lidských bytostí k probuzení z nevědomosti, která je již tisíciletí označována jako kořen veškerého zla a utrpení na Zemi (Buddhova učení).

Pomíjivost rolí a příběhů

Pochopíme-li pomíjivost všeho, co nás obklopuje, přestaneme se ztotožňovat s tím, čím nejsme (myšlenkami, emocemi, tělem, rolemi a příběhy). To je první krok na cestě k osvobození, kterou ulehčuje pomoc vyspělých duchovní technologií, jež jsou nám k dispozici (ať už v ně věříme nebo ne – vzpomeňme na to, jak by se před 150 lety naší předkové stavěli k informaci, že bude fungovat komunikace přes mobily a internet??)

Druhým krokem k osvobození je vědomé prožívání toho, kým jsme – Životní Silou  v nekonečnosti jejích projevů. Díky nadhledu můžeme současně prožívat „to i to“. Na lidské rovině ovlivňujeme jak se cítíme ve svých rolích a příbězích a současně podle potřeby měníme scénáře tak, abychom skrze užitečné smysluplné aktivity prožívali radost, štěstí a naplnění. Na úrovni duchovního Bytí zvyšujeme své vibrace a prožíváme sjednocení s Všeprostupujícím Vědomím, Prvotním Zdrojem, Nejvyšší Inteligencí (osvícení).

Zjednodušeně řečeno: fungujeme současně jako herec (lidská individualita), režisér (duše), scénárista (duch) a producent (vědomí stvořitele).

Potlačování emocí versus vystupování z emocí

Mnoho z duchovních nauk popisuje cestu k blaženosti, osvícení, nirváně, skrze rozpuštění ega. Co to vlastně je ego? Z úrovně pohledu kvantové fyziky můžeme ego definovat jako energoinformační pole, jež je součástí plánu individuálního zrození, kdy vědomí prostupuje do hmoty, aby uskutečnilo další cyklus získávání zkušeností. Součástí vesmírné hry v naší dimenzi je to, že se jako lidstvo po tisíce let vyvíjíme skrze utrpení. Bolest z utrpení na všech úrovních byla (a pro některé bytosti stále je) hlavním programem, jež ovlivňoval procesy našeho cítění, vnímání a prožívání. Utrpení je také pohonem karmického kola příčiny a následku. Ego (software, který má zajišťovat dočasné fungování iluze individuality) je bohužel zavirováno a naprogramováno na systémy udržující utrpení. Emoční stavy způsobující utrpení (strach, nenávist, smutek, bezmoc, chtíč atd.), jimž podléháme tím, že je považujeme za skutečné projevy našeho já, nás oslabují. Dokážeme-li prohlédnout hry ega a neztotožňovat se s nimi, z pohledu pozorovatele zjistíme, že lze vystoupit ze všech rušivých myšlenek a emocí a zastavit tak vytváření dalšího utrpení.

Vytváření nadbytku dobrých dojmů

Souběžně se zákonem karmického vyrovnání fungují i zákonitosti dharmy – budování dobrých a užitečných dojmů prostřednictvím soucitných myšlenek, slov a činů. My, narození jako Evropané, máme dobrou karmu (tzn. vytvořili jsme již dostatek dharmy, která nám umožnila zrození do dobrých podmínek). Na úrovni fyzické máme nadbytek všeho hmotného zajištění, můžeme dělat, co chceme, můžeme být s kým chceme a můžeme se duchovně rozvíjet. Toto uvědomění v nás probouzí hlubokou vděčnost a soucit s bytostmi, které vyrovnávají svůj karmický dluh v oblastech s velkým utrpením a nesvobodou. Posilováním vědomí nadbytku dobra a lásky můžeme pomoci sobě i všem trpícím bytostem na všech úrovních.

Ať jsou všechny bytosti šťastné.