Andělské léčení

 

Je to náhoda, že během posledních let se častěji setkáváme s tématem andělské pomoci?

Jsou to výmysly, fantazie nebo skutečnost? Skutečně nám andělé pomáhají?

Jediný způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet si to….

Jak na to? Stačí se zklidnit, převést pozornost do duchovního srdce (střed hrudníku) a vyzvat anděla nebo archanděla např:

„Volám tě archanděli Michali! Prosím tě pomoz mi!“

A můžete vyslovit své přání a pak poděkovat.

 

Jako námět a inspiraci předkládám možnost naladění se na 7 léčivých paprsků lásky našich pomocníků archandělů. Postupovat můžete obdobně s tím, že požádáte o napojení na léčivou energii konkrétního paprsku.

Paprsek soucitu archanděla Uriela

Barva rubínová

3. čakra solar-plexu.

Pomáhá  žít v souladu s Božím řádem. Podporuje na duchovní cestě všechny, kteří se zavázali ke službě lidstvu. O pomoc žádáme:

když se cítíme slabí a bez energie, nebo při ztuhlosti těla

když nám chybí odvaha k uskutečnění vlastních vizí

když potřebujeme posílit důvěru, radost ze života a radostnou náladu (tedy ve stresových situacích)

k dosažení úspěchu v práci a v obchodních záležitostech

chceme-li se projevit, tvořit a materializovat

chceme-li pozvednout spirituální vědomí a posílit léčitelské schopnosti

Paprsek vzývání archanděla Chamuela

Barva růžová

Přináší lásku, soucit, vděčnost a ctnost.

Svou uklidňující energií pročistí všechny čakry. Pomáhá navazovat nová přátelství a vztahy. Zlepšuje a smiřuje napjaté vztahy. Chrání stávající přátelství a podporuje vzájemné denní kontakty. Chamuel pročišťuje a harmonizuje vztahy všeho druhu.

O pomoc žádáme:

když se utápíme v problémech, emocích, depresích a nemáme z ničeho radost

když se cítíme nemilováni, osamělí a vypuzení

když potřebujeme vyřešit problémy a napětí ve vztahu, v rodině, v partnerství

k vyřešení napětí s kolegy v zaměstnání

pro kreativitu a inspiraci

Paprsek očisty archanděla Zadkiela

Barva fialová

7. čakra

Napomáhá při transformaci z nižší na vyšší úroveň vědomí. Fialový paprsek archanděla Zadkiela nás očišťuje od karmy a karmických dluhů, abychom se mohli osvobodit a přejít do další dimenze. Zadkiel je "strážcem kosmických zákonů". O pomoc žádáme:

pro potřeby duchovního růstu a transformace, pro očištění své karmy

k opětovnému uvedení svého života do souladu s životním plánem

když se nedovedeme oprostit od minulosti a lpíme na svých hněvech a omezeních

když máme pocity méněcennosti

když nechceme vidět blokující zkušenosti, když máme zaslepený pohled

Léčivý paprsek archanděla Rafaela

Barva smaragdová

6. čakra

Hlavní náplní tohoto paprsku je léčení, uzdravení, láska, pokora a čistota srdce. Archanděl Rafael je archandělem léčení, vědění a poznání. Jeho paprsek podporuje otevření třetího oka. Přináší růst skrze léčení, léčení skrze lásku, sebeléčení a  schopnost léčit ostatní. Napomáhá poznat vlastní poslání. O pomoc žádáme:

k duchovnímu uzdravení, k opětovnému splynutí s jednotou

k vyléčení veškerých fyzických nemocí (k jakékoliv pomoci při léčení)

k odstranění omezujících názorů a myšlenkových vzorů

k regeneraci a omlazení

Paprsek harmonie archanděla Gabriela

Barva zářivě bílá (obsahuje všechny barvy duhy)

Energetizuje všechny čakry a nejvíce 1. a 2. čakru.

Zářivě bílá s paprsky zlaté rozpouští staré blokády a bolesti srdeční čakry. Podporuje uskutečnění a naplnění našeho ženského principu. O pomoc žádáme:

v rozhodujících situacích a při pocitu nenaplnění

při beznaději, depresi, žalu a negativních myšlenkách

když někdo lpí na destruktivních energiích, a to i vůči sobě samému

v situacích, v nichž jsme nepružní a ztuhlí, při stagnacích

k uzdravení vnitřního dítěte

k pochopení vnitřních obrazů, snů a vizí

Paprsek osvícení archanděla Jofiela

Barva zlatožlutá

Čistí a posiluje všechny čakry, hlavně 7. (korunní)

Umožňuje přístup k vyšším rovinám vědomí. Vede k rozpoznání skutečných hodnot.

Spojuje nás s vědomím Já Jsem. O pomoc žádáme:

pro vize a vnuknutí, abychom navázali kontakt s vnitřní moudrostí

k posílení kontaktu s intuicí, s vnitřním hlasem a Vyšším Já

pro vědu, poznání a pochopení

když se chceme učit nebo máme s učením potíže

když nedokážeme rozlišit vědění a moudrost od nepravdy

když nemáme jasno, když jsme zmateni

Paprsek ochrany archanděla Michaela

Barva safírově modrá

4. čakra (srdeční)

Ztělesňuje lásku, pravdu, pokoru, trpělivost a dokonalost bytí ve všech denních aktivitách.

Pomáhá nám vysvobodit se z temnoty, najít a uskutečnit skutečný mír. O pomoc žádáme:

ke stabilizaci aury

ve všech situacích, kdy potřebujeme ochranu

když se cítíme nebo jsme ohroženi

při vyčerpanosti a při nočních můrách

abychom se osvobodili od cizích energií

k očištění, vyčištění místností a k jejich udržení v čistotě od zatěžující energie

při jakékoliv terapeutické práci

abychom se osvobodili od karmických pout a omezení