Ho´oponopono

“Obnovený proces Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlění. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.”
Dr. Ihaleakala Hew Len

Technika Ho´oponopono má kořeny ve starém havajském léčení Huna. Spočívá v tom, že tíživý problém odevzdáte božstvům (Bohu, do bílého světla atd.), a ty jej zneutralizují a vyčistí. Nečistíte ovšem dotyčnou osobu, záležitost, předmět, prostor nebo místo – neutralizujete energii, kterou s tím máte spojenou. Ovšem pozor, celý proces tím nekončí: vzniklé prázdno je zapotřebí zaplnit, jinak tam bude právě odstraněná vazba zcela přirozeně zpátky přitažena. Nejlépe toto prázdno zaplníte bílým světlem, Boží láskou, fialovým plamenem, podle toho, co cítíte, že je v dané situaci nejvhodnější.Technika Ho´oponopono má kořeny ve starém havajském léčení Huna. Spočívá v tom, že tíživý problém odevzdáte božstvům (Bohu, do bílého světla atd.), a ty jej zneutralizují a vyčistí. Nečistíte ovšem dotyčnou osobu, záležitost, předmět, prostor nebo místo – neutralizujete energii, kterou s tím máte spojenou. Ovšem pozor, celý proces tím nekončí: vzniklé prázdno je zapotřebí zaplnit, jinak tam bude právě odstraněná vazba zcela přirozeně zpátky přitažena. Nejlépe toto prázdno zaplníte bílým světlem, Boží láskou, fialovým plamenem, podle toho, co cítíte, že je v dané situaci nejvhodnější.

Při práci s technikou Ho´oponopono nemusíte nutně vědět, v čem jádro problému konkrétně spočívá, protože pracujete na jiných než intelektuálních úrovních. Klíčovými slovy v tomto procesu jsou tato: „Je mi to moc líto. Prosím, odpusť mi. Miluji tě.“ Protože zodpovídáme za všechno, co se v našem životě vyskytuje, tak jedině vyléčením té naší části, která je zodpovědná za vznik problematického prvku, můžeme problém – a doslova celý svět – vyléčit.  

Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energii lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná, je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.


„Omlouvám se“ je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, jež jste se na sobě dopustili. Jak říká Hew Len – omlouvám se neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale aby jste to slyšeli vy sami.


Vyslovíte-li „odpusť mi prosím“, říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb, křivd a bolestí, jež jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se býti lepšími lidmi.


„Děkuji Ti" je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás oblokupují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další, že máte příležitost k růstu i ke změnám.