KLÍČ KE VŠEM VZTAHŮM - PARTNERSKÝ SLIB

20.02.2014 23:39

Zdravím tě, drahý příteli. Jsme tady jako spolutvůrci. Očekávám, že během našeho vztahu budeme oba spokojení ve všech možných ohledech. Toužím zjistit, kdo jsem a já a kdo jsi ty. Nejdůležitější je však pro mě, abych byl/a šťastný/á a tedy mohl/a inspirovat ke štěstí i tebe.

Nepokládám tvůj život za mou odpovědnost. Svůj život pokládám za svou odpovědnost. A těším se, jak si to budeme užívat. Tuším, že nás spolu čekají ty nejlepší zážitky, protože právě ty mám v plánu hledat. Zůstaňme spolu, dokud nám bude dobře. A pokud by nám přestalo být spolu hezky, rozejděme se – ať duchovně či fyzicky – dokud nás negativita nerozdělí.

 

Povzbuzujeme vás k tomu, abyste pečovali o vztah, který je nejdůležitější ze všech – vztah mezi vaším já a Já. Když budete v souvislosti se vším a s každým hledat myšlenky, které jsou v harmonii s pohledem Zdroje ve vašem nitru, pocítíte skutečný soulad v jádru vaší bytosti. A pak, jen pak budete mít co dát i druhým.

Musíte být dostatečně sobečtí, abyste mohli být v souladu se svým pravým Já, a až pak budete moci dávat druhým.

Z knihy Esther a Jerry Hicks: Klíč ke všem vztahům