Ke Světlu

PRACOVNÍCI SVĚTLA

07.05.2012 22:15
Oslovil-li Vás tento nadpis, dočtěte článek až do konce. Toto poselství rozpustí hlubokou bolest, vyléčí stále se opakující pocity viny a namísto vnitřní prázdnoty se rozhostí mír... Ať jste šťastní, ať je Vám dobře! Identita Pracovníka Světla Pracovníci Světla / Lightworker / jsou duše,...

KOSMICKÉ ZÁKONY STVOŘITELE

07.05.2012 22:24
V dnešní době je nutností uvědomovat si, že ohromné množství myšlenek, které nás denně atakují, jsou záměrným zahlcováním naší mysli, abychom se nemohli spojit se svým skutečným, pravým Já, se svým Vědomím. NEJSME SVÉ MYŠLENKY, NEJSME SVÉ EMOCE, NEJSME SVÉ TĚLO. Nemůžeme být ničím, co je...

NOVÁ PROHLÁŠENÍ

07.05.2012 22:39
NOVÁ PROHLÁŠENÍ – INELIA BENZ 1) Souzním se zvýšenou silou kolektivního vědomí (celku), v níž každá individualita má právo, moc a sílu VĚDOMĚ tvořit svou realitu. Je to ohromná schopnost, která přichází ruku v ruce s obrovskou odpovědností. Síle je důležité porozumět, a mít ji, protože...

VESMÍR JAKO HOLOGRAM

07.05.2012 22:41
V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst...

SEDM PAPRSKŮ

07.05.2012 22:46
SEDM PAPRSKŮ Názvy Svatý oheň stvoření, Univerzální podstata Světa, Božská energie, elektronické světlo, to jsou označení pro Božského Ducha, z něhož sestává všechno, co zde na Zemi existuje. Vznešené Božské bytosti, tyto univerzální síly řídí a kontrolují. Z tohoto Božského světla stále...