Individuální terapie

Proč zvolit individuální terapii?

Můžete vyventilovat své potíže a starosti v klidném a bezpečném prostředí.
Na základě určení nejdůležitějšího problému dohodneme společně další postup tak, aby výsledné řešení bylo v daný okamžik pro Vás co nejpřínosnější.
Při terapii se řídím citlivě Vašimi reakcemi a podněty. Vytvoření vzájemné důvěry a pocitu bezpečí je podstatnou součástí úspěšné terapie.
Komplexní přístup zahrnuje postupné vytvoření a udržení pohody fyzické, mentální i duševní.
Profesionální mlčenlivost a zachování etických principů je pro mě zásadní.
Na základě dlouholetých zkušeností používám bezpečné a ověřené terapeutické postupy, vždy s přihlédnutím na Vaše potřeby a dispozice.
 

LTVJ (Léčebné techniky Vyššího Já)

Cesta
Radikální odpuštění
Ho ´oponopono
Reiki
Hlubinná terapie
Duchovní učení Já Jsem
Vědomé dýchání
Kruh Mistrů

Tyto terapie umožňují hluboké pochopení příčin a souvislostí. Po osvojení základních principů doporučuji jednoduché postupy a techniky, kterými si mohou klienti sami pomáhat v každodenním životě.