Evensees Life

ROVNOVÁHA

Presentace S.O.S. systému

„Pomůžeme Vám, abyste „TO“ dokázali sami.“

„TO“ = ÚSPĚCH:

výborné zdraví

láskyplné vztahy

životní rovnováha

trvalý růst

 

• Poskytujeme pomoc v S.O.S. situacích. Spolupráce, Odbornost a Sdílení patří mezi naše hlavní zásady.

• V naší asociaci se spojili lékaři, odborníci pro výživu a terapeuti, kteří usilují o co nejjednodušší a nejúčinnější cesty ke spokojenému životu

• Používáme moderní alternativní diagnostické metody (speciální vyšetření krve, zdokonalenou EAV, pohledovou diagnostiku a další)

 

CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Fyzické zdraví

Duševní pohoda

Vědomé duchovní bytí

Naplnění svého životního poslání

Vědomí vlastní odpovědnosti za život, tvoření svého života

Motto:
„Dosažený úspěch nám zpravidla přinese jen krátkodobou radost a spokojenost. Avšak prožíváme-li radostný a spokojený život, snadno uskutečníme vytýčené cíle a dosahujeme trvalých úspěchů na všech úrovních.“

 

FYZICKÉ ZDRAVÍ

• Cítíte se někdy unavení a bez nálady?

• Trápí vás trvale se opakující potíže – alergie, bolesti, nachlazení, zažívací problémy?

• Jste vystaveni častému stresu?

• Léčili jste se nebo se léčíte ze závažného onemocnění?

• Máte ve své rodině tzv. „dědičné diagnózy?“

• Jste příznivci preventivní péče o zdraví a zajímáte se o novinky z této oblasti?

• Seznámíme vás s naší očistnou kůrou, která spojuje nejnovější technologie s osvědčenými přírodními postupy. Více v sekci OMLAZENÍ.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Poskytneme vám pomoc při stanovení životního plánu

• Seznámíme vás se zásadami organizace času a životních priorit

• Naučíme vás, jak posílit vůli a chuť do života

• Ukážeme vám, jak pravidelná relaxace a odpočinek výrazné zlepší a zefektivní vaše pracovní výkony

• V případě potřeby poskytneme odborné konzultace k snadnému a účinnému řešení problémů ve vztazích

Víme jak na to - používáme jednoduché a velmi účinné evensees techniky.

VĚDOMÉ DUCHOVNÍ BYTÍ

• Naladíme vás na váš plán duchovního vzestupu

• Při přechodu na vědomou rovinu vám pomůžeme překonat kritickou mez

• Získáte techniky práce s energií a zvyšování vibrací

• Naučíme vás mistrně zvládat zákon přitažlivosti