Duchovní Já

 

"Naše bytost je přítomnost lásky vtělená do lidské formy."

 

Jsme duchovní bytosti s lidskými zkušenostmi. Naším úkolem je sbírat zkušenosti a rozvíjet se právě skrze prožívání lidských kvalit – citů, pocitů, emocí – a zároveň si uvědomovat a zažívat naše Bytí skrze spojení se svou Duchovní Podstatou.

Mnozí jsme už vyzkoušeli řadu technik, terapií, meditací, nechali jsme si vyhotovit horoskop, numerologický rozbor, žádali jsme o radu kartářky a jasnovidce atd. a to vše se záměrem najít ty správné odpovědi na své otázky – „Proč se mi pořád v životě děje to a to?“ „Jak se mám správně rozhodnout?“ „Proč jsem nemocná?“ „Bez partnera?“ „Proč se mi nedaří v práci?“ …

Vyhledat v nouzi pomoc je často prvním krokem, který umožní uvidět příležitost ke změně, k vystoupení z bludného kruhu. Ale pak se stejně dostaví pochybnosti: „Opravdu je tahle rada pro mě ta správná?“ „Nebylo by lepší nechat věci, tak jak jsou?“ „Co když to udělám a ono to stejně (jako vždycky) dopadne špatně?“ A JSME TAM, KDE JSME BYLI… NEBO JE TO JINAK?

Jako duchovní bytosti zažíváme Bytí v různých úrovních a realitách. Pokud si uvědomujeme pouze svou lidskou existenci, můžeme snadno podlehnout iluzi o její opravdovosti. Náš pozemský život ve fyzickém těle nám poskytuje prostředí, které zaznamenáváme našimi pěti smysly a obsahuje mj. energetické vzorce smrti, změny, strachu, konečnosti a duality.

Svět Božské Duchovní reality nemá žádnou fyzickou podobu ve smyslu našeho lidského vnímání a nese mj. energetické vzorce věčného života, neměnnosti, nekonečné hojnosti, lásky a jednoty se Stvořitelem, Absolutnem. Přestože běžnými pěti smysly můžeme získat hmatatelný důkaz o jeho existenci jen s obtížemi, v okamžicích, kdy zapojíme „vyšší vnímání“ skrze intuici – modlitbu, meditaci, reiki, ho´oponopono, spojení s anděly či jinými bytostmi Světla, radikální odpuštění, proces cesty atd. - dokážeme zvýšit své vibrace a to nám umožní  vstoupit do Duchovní úrovně Bytí a spojit se se svou Duší, Vyšším Já. Pokud do tohoto procesu vstupujeme vědomě a opakovaně, trénujeme tím své schopnosti mimosmyslového vnímání a jsme schopni postupně získat nadhled a uvědomění, že lidské prožívání je jen jedním z aspektů našeho Bytí.

 

DUCHOVNÍ UČENÍ „JÁ JSEM“

Nanebevzetých Mistrů v čele se Saint-Germainem

Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova, jež nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření - nejvyššího kosmického vědomí. 
Slovy „Já Jsem“ oslovujeme své nejvyšší vědomí - svou vlastní světelnou podstatu. Tím působíme z úrovně nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly. „Jsem“ vyjadřuje Nejvyšší kosmické vědomí - Stvořitele, Ducha, Zdroj. „Já Jsem“ vyjadřuje naši individualizovanou životní jiskru, kterou Nejvyšší vědomí zažívá, skrze niž poznává sebe Sama. Slova „JÁ JSEM“ v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega – našeho osobního Já.  Můžeme spojit do mantry s dechem: „JÁ“ nádech, „JSEM“ výdech.